Κλιματιστικό Monoblock για BESS

  • Monoblock Air conditioenr for BESS

    Κλιματιστικό Monoblock για BESS

    Το κλιματιστικό μονομπλόκ της σειράς BlackShields EC έχει σχεδιαστεί ως η λύση κλιματισμού για σύστημα αποθήκευσης ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα θερμικού ελέγχου για την μπαταρία και τη δομή του δοχείου αποθήκευσης ενέργειας, το κλιματιστικό έχει σχεδιαστεί ως η αξιόπιστη και αποτελεσματική λύση κλιματισμού με δομή monoblock, μεγάλη ροή αέρα και παροχή αέρα από πάνω.