Βιομηχανική ψύξη

  • AC air conditoner for outdoor industrial cabinet

    Κλιματιστικό AC για βιομηχανικό ντουλάπι εξωτερικού χώρου

    Το κλιματιστικό της σειράς BlackShields AC-P έχει σχεδιαστεί για τον έλεγχο του κλίματος του ντουλαπιού του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και του καταφυγίου σε δύσκολα εσωτερικά και εξωτερικά περιβάλλοντα. Με τη μεγάλη ροή αέρα και τη μεγάλη απόσταση για παροχή αέρα, λύνει αποτελεσματικά το πρόβλημα θερμότητας και υγρασίας του εσωτερικού/εξωτερικού ντουλαπιού και είναι η καλή επιλογή για τηλεπικοινωνιακή εφαρμογή.

  • AC air conditioner for indoor industrial cabinet

    Κλιματιστικό AC για βιομηχανικό ερμάριο εσωτερικού χώρου

    Το κλιματιστικό της σειράς BlackShields AC-L είναι μια βιομηχανική λύση ψύξης που είναι τοποθετημένη στο πλάι του ψηλού και στενού ντουλαπιού με ανομοιόμορφη και κάθετη κατανομή της πηγής θερμότητας σε δύσκολα εσωτερικά περιβάλλοντα. Επιλύει αποτελεσματικά το πρόβλημα θερμότητας και εγκατάστασης διαφορετικών ντουλαπιών.