Κλιματιστικό DC για Telecom

  • DC air conditioner for Telecom

    Κλιματιστικό DC για Telecom

    Το BlackShields DC Air Conditioner έχει σχεδιαστεί για τον έλεγχο του κλίματος του εξοπλισμού σε αυτές τις τοποθεσίες εκτός δικτύου με δύσκολα εσωτερικά και εξωτερικά περιβάλλοντα. Με τον αληθινό συμπιεστή DC και τους ανεμιστήρες DC, λύνει αποτελεσματικά το πρόβλημα θερμότητας του εσωτερικού/εξωτερικού ντουλαπιού και είναι η καλή επιλογή για τους σταθμούς βάσης με ανανεώσιμη ενέργεια ή υβριδική ισχύ σε περιοχές εκτός δικτύου.